HDD 1TB ADATA USB 3.0 HV620, 2.5"

HDD 1TB ADATA USB 3.0 HV620, 2.5"

HDD 1TB ADATA USB 3.0 HV620, 2.5"